Förebygga svartmögel

Många står aningslösa den dagen då en unken mögellukt spridit sig i huset, eller när hela familjen börjar må dåligt och en mögelskada visar sig. Är man husägare bör man vidta de förebyggande åtgärder som krävs för att undvika fuktskador med efterföljande mögelsanering. Att förebygga genom att t ex installera en avfuktare kostar pengar, men är en liten utgift i jämförelse med kostnaderna förknippade med en totalrenovering. Glöm inte att ansvaret är ditt att skydda ditt hus!


Förebyggande åtgärder mot mögel


  • Inspektera manuellt ditt hus och leta efter angrepp av mögel, ex läckor i yttertak eller läckande vattenledningar.
  • Köp en fuktmätare och kontrollera luftfuktigheten i husets utrymmen, speciellt i krypgrunden och på vinden.
  • Om du har för hög luftfuktighet någonstans, installera en avfuktare som motsvarar dina behov.
  • Se till att det finns tillräcklig ventilation i våtutrymmen så att vatten eller fuktig luft inte blir stående.
  • Kontrollera våtrumstapet, våtrumsmatta, kakel och brunnar för ev materialskador eller bristfälliga fogar.
  • Inspektera grunden runt ditt hus. Finns det tillräcklig dränering, eller finns det risk för att vatten tar sig in i grund eller källare?


Hittar du brister under någon av dessa punkter, åtgärda dem så snart som möjligt. Är du osäker på vilken avfuktare som passar för ditt hus kan du konsultera ett företag som sysslar med ventilation och fuktproblem.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)