Mögelarter

Mögel kommer i många olika former, färger och lukter. I de allra flesta fall är mögel negativt för oss människor, för huset vi bor i eller för bägge. En av de vanligaste benämningarna är svartmögel, vilket egentligen är ett samlingsnamn för ett flertal arter som har ett mörkare utseende som igenkänningsfaktor. Varje art kan i sig ha ett otal underarter med olika (otrevliga) egenskaper.

Att ta reda på de exakta arterna som fått fäste i ett hus kan vara svårt. Säkraste sättet är att ta ett sporprov, odla det i ett laboratorium och sedan göra en mögelanalys. Här nedan förklarar vi några av de vanligaste arterna av mögel som kan få fäste i ditt hus.

 

 

Mögelart Beskrivning Orsakar
Alternaria Alternaria är ett vanligt förekommande svampsläkte som är en naturlig del av nedbrytningsprocesser och förruttnelse, men kan även orsaka astma och allergier hos människan. Sporerna finns överallt i naturen och även inomhus, och transporteras både genom luften och i vatten. De kan få fäste i slemhinnor hos människor, men orsakar sällan några allvarligare sjukdomstillstånd hos friska individer. Människor med svagt immunförsvar (i synnerhet AIDS-sjuka) kan dock drabbas av infektioner orsakade av Alternaria. Bagarlunga, astma, allegier, patogen
Aspergillus Denna mögelart består av hundratals underarter och finns jorden över i olika klimatzoner. Ett tjugotal har hittills bekräftats producera mykotoxiner som är giftiga för människan. Flera underarter är dock användbara för framställning av penecillin och till jäsning för alkoholframställning.

Aspergillus är även vanlig i sjuka hus, där den kan orsaka sjukdomar för de boende.

Cancer, allergi, aspergillosis (infektion i luftvägarna eller lungorna)
Cladosporium Den vanligaste mögelarten, både utomhus och inomhus. Hittas ofta på husfasade i form av svarta prickar. Infektion i hud och naglar, allergi
Fusarium Är vanlig i jord, på växter och grödor och vid vattenskador i hus. De flesta underarter är ofarliga men vissa producerar mykotoxiner som kan vara skadliga om de når näringskedjan för djur och människor. De kan orsaka allvarliga infektioner i kroppen eller blodomloppet hos individer med svagt immunförsvar.

Fusarium används även för att producera Quorn (vegetariska matprodukter av svampprotein).

Infektion i naglar och ögon
Penicillium

Denna typ av mögel kallas även pensel-mögel (Latin: Penicillus = målarpensel) pga dess speciella utseende, och är oftast den första mögelarten som får fäste i ett drabbat hus. Den syns även ofta på mat som börjat mögla, och ett flertal underarter producerar mykotoxiner.

Penicillium används även till penicillinframställning och inom matindustrin, t ex mögelost och för att framhäva smaken på vissa sorters skinka och korv.

Astma och allergier
Stachybrotrys Stachybrotrys växer på material av cellulosa, exempelvis pappersbelagda gipsskivor. Förknippas ofta med dålig inomhusluft pga tillväxt efter t ex en vattenskada. Producerar mykotoxiner som kan ha ett flertal skadeeffekter på människor och ge upphov till sk Sjuka-Hus-Syndrom.

Kronisk trötthet, huvudvärk, irriterade ögon och slemhinnor, hudutslag.

I värsta fall: illamående, kräkningar och blödningar i lungor och näsa.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)