Mögellukt

Många drabbade husägare lever lyckliga i ovisshet ända tills den dagen en unken mögellukt börjar kännas i vissa delar av huset. Lukten är bevis på att mögel fått fäste någonstans, och den unkna lukten är något som kan vara svårt att bli av med. Notera att alla mögelarter ej avger lukt, vilket innebär att man inte skall strunta i att inspektera huset i tron att mögel ej finns närvarande.


Mögellukt - En varning

Mögellukten är omisskännlig. Den som någon gång känt lukten av mögel glömmer ej bort den. Det är en lukt som påminner om jord, fukt och känns allmänt unken. "Gammalt" är en annan beskrivning av mögellukt.

Lukt av mögel väcker obehag, men är inte farlig. Det som kan vara skadligt är mögelsporer i inomhusluften, vilket kan ge upphov till s.k. sjuka hus syndrom. Lukten och sporerna är dock två skilda saker.

Mögellukt kan bli svår att bli av med. Har man genomfört en mögelsanering med kemikalier har man bekämpat svampen, men lukten sitter ofta kvar i materialet. Textilier (exempelvis kläder) som förvarats i ett utrymme med mögellukt är mycket svåra att få fräscha igen. En enstaka tvätt räcker sällan, den unkna doften sitter kvar i materialet.


Att göra sig av med mögellukt

Den bästa metoden att sanera mögellukt, som dessutom är ganska enkel, är att använda sig av en ozonbehandling. Antingen genom att använda ett ozonaggregat, eller genom att installera en luftrenare som använder sig av ozon.

Ozon är en naturligt förekommande gas som är mycket kraftfull och skadlig för levande varelser. I små mängder är den dock ofarlig för oss människor, och kan användas mycket effektivt för att neutralisera partiklar som ger upphov till oönskade dofter, exempelvis mögel- eller röklukt. Den dödar även levande mögel och skadedjur, och kan även användas för vattenrening.

Ozonaggregat och luftrenare finns att köpa och hyra av handlare på nätet, och är ingen stor investering.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)