Mykotoxin

Mykotoxin kommer från grekiskans "μύκης" (mykes, mukos) och latinets "toxicum" (gift) och skapas av organismer från svampriket (fungi), vilket inkluderar svampar, mögel och jäst. Ordet mykotoxin används oftast som beskrivning på de giftiga kemiska produkter från mögel som angriper sädesslag och som riskerar att förstöra t ex veteskördar.

Svamp- och mögelsporer finns nästan överallt i små mängder tack vare dess mikroskopiska storlek, men är lyckligtvis ofarligt för levande organismer så länge koncentrationen av sporer ligger på en låg nivå. Mögel livnär sig på organisk materia var som helst där fuktnivån samt temperatur är tillräcklig. Vi är således relativt skonade från mögel i våra hus jämfört med om Sverige hade haft ett tropiskt klimat, men under varma och fuktiga somrar kan rätt omständigheter finnas för att mögel skall börja växa.

Det är mykotoxiner som kan ge upphov till dålig inomhusluft med sjuka hus syndrom som följd.


Mykotoxin i mögelkolonier

När en mögelart har fått fäste växer den och förökar sig i kolonier, där halten av mykotoxiner ökar till högre koncentrationer. Anledningen till att sporer i vissa sorters mögel innehåller mykotoxiner är ännu okänd, gifterna är inte nödvändiga för varken tillväxt eller spridning. Dock försvagar de giftiga sporerna de varelser som utsätts för dem, beroende på immunförsvar, miljö, försvarsmekanismer och metabolism. Mykotoxinerna kan alltså vara ett sätt att "anpassa" omgivningen för vidare spridning av mögelkolonin, en överlevnadsstrategi.

Effekterna av giftiga sporer på levande varelser kan variera från infektioner, allergier, nedsatt immunförsvar eller sjukdomar som ej går att härleda till mykotoxiner till i värsta fall döden. Det senare inträffar dock endast i de fall en människa eller ett djur har kraftigt nedsatt immunförsvar och/eller utsatts för mycket höga koncentrationer av sporer.

Vissa sorter av mykotoxiner är skadliga för andra mikroorganismer så som andra mögelarter eller bakterier, vilket är fallet med penicillium.


Mykotoxiner i näringskedjan

Mykotoxiner kan inträda i näringskedjan genom att mögelangripna grödor används som föda till boskap, eller att det äts direkt av människor. Gifterna är mycket svårnedbrytbara och kan därför hamna i oss människor efter att vi ätit kött eller mejeriprodukter från djur som fötts upp med giftiga grödor. Inte ens kokning eller nedfrysning neutraliserar mykotoxiner.


Mykotoxikos

Detta är ett sjukdomstillstånd som orsakats av förgiftning av mykotoxiner, och används som benämning på sjukdom för både för djur och människa. Utbrott av insjuknade djur som även dött pga giftigt foder har förekommit, vilket även skett hos människor lokalt där man ej använt mögelbekämpningsmedel på spannmålsskördar.

Om man utsatts för höga koncentrationer av mögelsporer och får akuta sjukdomssymptom bör man ringa 112 omgående. Riskfylla platser kring hemmet är t ex i komposten eller i kraftigt mögelangripna områden i huset. Var försiktig när du rör om i en kompost.

Mykotoxikos skall ej förväxlas med svampinfektioner som är betydligt vanligare och mindre allvarliga.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)