Orsaker

Att fukt i kombination med värme kan ge upphov till mögel är ingen hemlighet, men orsakerna till dessa olägenheter är många. Här nedan listar jag olika tänkbara orsaker:


  • Dålig ventilation på vind
  • Dålig konstruktion av våtutrymmen, eller bristande ventilation i dessa
  • Överskottsvatten vid byggtillfället som inte fått torka, s.k. byggfukt
  • Kondens efter regn (gäller främst krypgrund eller torpargrund)
  • Dålig dränering runt husgrund
  • För kort torktid av virke som används till byggmaterial (byggfukt)
  • För tidigt applicerande av plastmaterial (tapeter och mattor) på väggar och golv innan träet hunnit torka vid byggnation
  • Felaktigt ångspärrsskikt
  • Läckage i exempelvis yttertak eller vattenrör som inte upptäcks i tid
  • Översvämningar i exempelvis källare


Vet du med dig att ditt hus blivit utsatt för något av detta? Då kan det vara dags att göra en extra kontroll! Till detta rekommenderas en fuktmätare för att kontrollera luftfuktigheten.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)