Svartmögel - Vad är det?

Svartmögel är egentligen ingen egen mögelart i sig, utan snarare ett samlingsnamn för flera olika arter med en mörkare nyans. Flera av dessa arter är skadliga om de tillåts växa okontrollerat, men är lyckligtvis vanligast för de flesta i små ansamlingar som på bilden nedan.

Dusch, torkning av kläder samt eventuella vitvaror bidrar med värme och fukt. Denna miljö ger en grogrund för svartmögel att få fäste i, vilket oftast sker i fogar mellan kakelplattor, i taket och på väggar. Lyckligtvis är denna typ av mögel ytlig och lätt att tvätta bort med rengöringsmedel. Tecken på svartmögel är att fogarna svartnar eller att man får mörka fläckar i taket. En ventilationsfläkt minskar luftfuktigheten i badrummet och därmed risken för svartmögel.

Svartmögel i mjukfog

Ovan ser ni en mjukfog mellan badkar och vägg som angripits av små mängder svartmögel. I de fall man råkat ut för större angrepp av svartmögel (där material skadats i större utsträckning) krävs dock mögelsanering i olika omfattning, beroende på spridning. Angripet organiskt material (trä) skall alltid bytas ut.

Det är mycket viktigt att skadade mjukfogar ersätts om de råkat ut för kraftigt angrepp av svartmögel. Fukt kan annars tränga in i golv eller väggar och där orsaka stor skada vilket kan innebära en långdragen och kostsam sanering.


Större spridning av svartmögel

Om svartmögel spridit sig pga t ex en vattenläcka bör man agera snabbt. Svartmögel innehåller sporer som kan komma ut i luften, vilka kan innehålla mykotoxiner och därmed vara giftiga. Som alltid när det gäller större spridning av mögel bör skadat material avlägsnas och ersättas, och själva möglet skall bekämpas genom en sanering. Svartmögel i stora mängder skall alltid tas på allvar eftersom det kan innebära hälsorisker.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)